Khái nim v máy ch

Máy ch (Server) là mt máy tính có năng lc x lý cao, cu hình mnh được kết ni vi 1 mng máy tính hoc kết ni Internet vi địa ch IP tĩnh, trên đó, người ta cài đặt các phn mm, ng dng để phc v cho vic các máy tính khác truy cp đến để cung cp các dch v, tài nguyên trên máy ch.

Đối vi các doanh nghip máy ch có vai trò cc k quan trng trong vic cung cp các thông tin đến khách hàng, vn hành các h thng như cung cp dch v email, cung cp dch v website hoc chy các ng dng ct lõi ca doanh nghip như: h thng thanh toán, h thng qun tr doanh nghip, phn mm kế toán, ng dng mng riêng o…

Máy chủ dạng rack thông thường

Vi mc độ đặc bit quan trng ca h thng máy ch, các máy ch luôn cn được vn hành trong các môi trường lý tưởng, để có được môi trường lý tưởng đó, hu hết các doanh nghip đều la chn gii pháp là thuê chỗ đặt máy chủ ti các đơn v cung cp dch v trung tâm d liu ln, vy, khi s dng dch vụ thuê chỗ đặt máy chủ,các doanh nghip s cn quan tâm đên các yếu t gì?

– Yêu cu v môi trường ca trung tâm d liu:

 • Trung tâm d liu cn có h thng điu hòa chính xác luôn đảm bo nhit độ ca trung tâm d liu 1 nhitđộ nht định và có h thng đối lưu không khí tt (+/- 1oC)
 • H thng đin luôn được giám sát đảm bo cung cp đủ ngun đin cho máy ch cũng như có các phương án d phòng khi có s c v đin lưới như: S dng UPS, máy phát đin công sut ln… 
 • Có h thng theo dõi các thông s v môi trường như nhit độ, độ m trên tng v ví trên sơ đồ phòng máy, tđó, k thut viên có th điu chnh h thng điu hòa hot động phù hp hơn.
 • Có h thng cnh báo cháy da trên các đầu dò được đặt trong trung tâm d liu cũng như h thng chcháy đảm bo có th x lý ha hon nếu có nhưng không nh hưởng đến máy ch đặt trong trung tâm d liu, hin ti, các trung tâm d liu ln ti Vit Nam đều đã trang b h thng cha cháy s dng khí FM200 để đảm bo yêu cu này
 • Có h thng kim soát vào ra, h thng camera giám sát trên nn IP kết ni đầu ghi hình để theo dõi hình nh bên trong và bên ngoài data center
 • Phi có h thng kết ni vi máy ch syslog để kim tra nht ký hot động ca h thng
 • Phi có kh năng h tr khách hàng có th giám sát, tương tác vi server t xa, tác động ti CMO và không nht thiết phi lên Data Center mà vn có th x lý được như ngi trước server ca khách hàng.
 • Mt trung tâm d liu chun cn phi có kết ni Internet vi băng thông đủ ln để đảm bo đủ đáp ng các kết ni cn thiết đến máy ch
 • Các kết ni ti trung tâm d liu luôn phi có d phòng ca nhiu nhà cung cp dch v khác nhau
Một trung tâm dữ liệu chuẩn Tier3 tại Việt Nam

Một trung tâm dữ liệu chuẩn Tier3 tại Việt Nam

Năng lc h tr và khc phc s c:

 • Đội ngũ cán b k thut viên, trc ca cn phi có đủ năng lc và kinh nghim để kp thi khc phc các s ccó th xy ra trong quá trình vn hành
 • Có gii pháp có th h tr khách hàng khc phc các s c t xa, đặc bit vi các s c v phn mm

– La chn nhà cung cp dch v nào

 • Ti th trường Vit Nam có khá nhiu nhà cung cp dch v Data Center. Tuy nhiên, có 1 h thng đầu tư bài bn theo tiêu chun hin đại nht thì không nhiu và vn ch tp trung các nhà cung cp ln hàng đầu như: VNPT Vinaphone, FPT Telecom, Viettel IDC.
 • Mi nhà cung cp dch v đều có các gói dch v khác nhau vi các thông s k thut và mc giá cũng khákhác bit dn đến vic khách hàng gp khó khăn trong vic la chn đâu là nhà cung cấp dịch vụ có dịch vụ thật sự phù hợp với nhu cầu và năng lực tài chính của mình.
 • Vi kinh nghim nhiu năm trong lĩnh vc cung cp dch v Data Center và là đối tác tin cy ca các đơn vcung cp dch v Data Center hàng đầu ti Vit Nam, IDCViet t hào là công ty có th tư vn đến khách hàng ca mình nhng dch v thuê ch đặt máy ch tht s phù hp vi nhu cu năng lc tài chính ca khách hàng cũng như h tr khách hàng trong sut quá trình vn hành h thng máy ch, khc phc s c (nếu có)